ρόος

ὁ, ΜΑ
βλ. ρους (Ι).

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ῥόος — stream masc nom sg (epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ῥοῦς — ῥόος stream masc acc pl (attic) ῥόος stream masc nom sg (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ῥοῦν — ῥόος stream masc acc sg (attic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ῥόοι — ῥόος stream masc nom/voc pl (epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ῥόους — ῥόος stream masc acc pl (epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ῥώ — ῥόος stream masc nom/voc/acc dual (attic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • φυλλορόος — ον, Α (για το φθινόπωρο) αυτός που κάνει να πέσουν τα φύλλα. [ΕΤΥΜΟΛ. < φύλλον + ροος (< ῥόος / ῥοῦς < ῥέω), πρβλ. αἱμό ροος, ἐλαιό ροος] …   Dictionary of Greek

  • sreu- —     sreu     English meaning: to flow     Deutsche Übersetzung: “fließen”     Material: O.Ind. srávati “ flows “ (= Gk. ῥέω), srava m. “das Fließen” (= Gk. ῥόος, O.C.S. ostrovъ), giri sravü “Bergstrom” (= Gk. ῥοή, Lith. sravà), srutá flowing,… …   Proto-Indo-European etymological dictionary

  • EUPHRATES — I. EUPHRATES Mesopotamiae fluv. celeberrimus, et maximus. Magnitudinem eius innuit Callimach. Hymn. 2. Α῀ςςυρίου ποταμοῖο μέγας ῥόος. Itemque Dionys. Φαίνετ᾿ ἀπειρεσίου ποταυμοῦ ῥόος Ε᾿υφρήταο. Maior siquidem est Tigride, sicut resert Strab. l. 2 …   Hofmann J. Lexicon universale

  • ῥοῦ — ῥέομαι flow pres imperat mp 2nd sg (attic) ῥέομαι flow imperf ind mp 2nd sg (attic) ῥόος stream masc voc sg (attic) ῥόος stream masc gen sg (attic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.